Expertise

FAQ Transposafe

Alle vragen die u heeft over uw logistiek proces, verzegelingen en certificeringen.

Bezoek onze webshop Spreek met een specialist

Frequently Asked Questions

C-TPAT

Het C-TPAT programma is een partnerschap tussen de overheid en het bedrijfsleven om bij te dragen aan een veilige supply chain. Het grotere doel is om met dit programma bij te dragen aan een verbetering van de grensbeveiliging. C-TPAT is dus voornamelijk van belang bij de export van goederen maar kan ook zeker toegepast worden voor nationale vracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vracht van hoge waarde die van de fabrikant naar het distributiecentrum verplaatst wordt.
Lees meer

GDP regulations

GDP-guidelines of Goede Distributie Praktijk richtijnen, zijn richtlijnen die ervoor zorgen dat distributie van medicijnen of gerelateerde producten voor menselijk gebruik blijven voldoen aan wet- en regelgevingen. Het draagt bij aan de garantie dat de geneesmiddelen van goede kwaliteit zijn, naast bijvoorbeeld de UN3373 - Category B classificatie. De GDP-guideline is een Europese norm die eisen stelt binnen de logistiek zodat geneesmiddelen met dezelfde kwaliteit aankomen op plaats van bestemming. 
Lees meer

HACCP

De HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) hygiënecode is een risico analyse voor kritische controlepunten op voedselveiligheid in de voedselindustrie. Welke verzegeling bij uw situatie past en die aan de voedselveiligheidsnorm ISO : FSSC 2200 en de HACCP hygiënecode voldoen hangt af van verschillende factoren. Er zijn drie categorieën verzegelingen waar u uit kunt kiezen op basis van de vracht die u vervoert en de plaats van bestemming.
Lees meer 

 

ISO certificering

De International Organization for Standardization (ISO) is de wereldwijde ontwikkelaar van de vrijwillige internationale normen. ISO maakt documenten die specificaties, eisen, richtlijnen en keurmerken vastleggen, die ervoor zorgen dat materialen, processen en diensten geschikt zijn voor hun doel. De ISO-norm is ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog, om landelijke normen tot het minimum te beperken waardoor er een wereldwijde uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. Door de ISO-certificering ontstond er wereldwijde overeenstemming om kwaliteit en veiligheid te waarborgen.
Lees meer 

ISO 17712:2013

De ISO 17712 is opgesteld door het Technisch Comité ISO/TC 104 voor vrachtcontainers en is herzien in 2018. De ISO 17712 en de HACCP regels zijn de norm voor veiligheidszegels. Deze verzegelingen kunnen van belang zijn in de logistieke processen van bijvoorbeeld de medische, voedsel of transport industrie. Zonder de certificering is het onmogelijk om buiten de EU te transporteren en kunnen de verzegelingen niet geschikt zijn voor uw vracht.
Lees meer

ISO 15189

ISO15189 is een internationale standaard voor de accreditatie van medische laboratoria. Deze ISO certificering is belangrijk voor correcte distributie in de pharmaceutische industrie.
Lees meer

P650

Wanneer u te maken krijgt met het vervoeren van materiaal wat UN3373 geclassificeerd is, moet de verpakking voldoen aan de voorwaarde P650. De P650 verpakkingsinstructies geven aan hoe een diagnostisch monster vervoerd moet worden.
Lees meer.

UN3373

Diagnostische monsters worden aangegeven door de UN3373 classificaties. De UN3373 diagnostische monsters zijn biologische materialen zoals uitwerpselen, bloed en bloedbestanddelen, weefsels en vloeistoffen. De classificatie UN3373 geeft het soort diagnostisch materiaal aan in een verpakking. Binnen de UN3373 classificatie zijn er twee categorieën:

UN3373 - Categorie A voor niet besmettelijk biologisch materiaal
UN3373 - Categorie B voor besmettelijk biologisch materiaal.
Lees meer

 

Wolter Malte

Welke uitdagingen heeft u voor ons?

Het analyseren en oplossen van uw logistieke vraagstukken over verzegelingen is onze business. Ons team staat voor u klaar.

We antwoorden binnen één werkdag.